De Schaatsbaan Leiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de geldende wetgeving gebruikt en beschermd worden. De Schaatsbaan Leiden gaat respectvol om met jouw persoonsgegevens. Hieronder lees je welke gegevens wij in onze systemen bewaren en voor welk doel deze gegevens bewaard en gebruikt worden, alsmede welke maatregelen wij hebben genomen om jouw privacy te beschermen. Willem van Vliet is de Functionaris Gegevensbescherming van de Schaatsbaan Leiden. Je kunt hem bereiken via: secretaris@schaatshalleiden.nl

Email nieuwsbrief

De Schaatsbaan Leiden verstuurt circa zeven keer per jaar een emailnieuwsbrief met informatie over de Schaatsbaan Leiden, schaatslessen, evenementen, wedstrijden, etc. Hiervoor maakt de Schaatsbaan Leiden gebruik van MailPoet. Om de nieuwsbrief van de Schaatsbaan te kunnen toesturen, bewaren wij in MailPoet emailadressen. De Schaatsbaan Leiden stelt deze gegevens (i.e. emailadressen) niet aan anderen ter beschikking. Via personaliseerde wachtwoorden en gebruikersnamen is de toegang tot de gegevens in MailPoet beveiligd.

Als je de nieuwsbrief toegestuurd krijgt, kun je je als abonnee voor de nieuwsbrief eenvoudig afmelden. In de footer van de verzonden nieuwsbrieven vind je de knop ‘Afmelden’. Door op “Afmelden” te klikken en vervolgens met een klik de afmelding te bevestigen, ben je direct uitgeschreven en kunnen wij je geen nieuwsbrieven meer toezenden. Aanmelden (abonneren) voor de Nieuwsbrief verloopt via een zogeheten ‘dubbele opt in’. Dit betekent dat er altijd een e-mail wordt verstuurd, waarin je jouw aanmelding moet bevestigen.

‘Toevallige’ (niet geautomatiseerd en/of systematisch verzamelde) gegevens

Indien je per mail contact opneemt met de Schaatsbaan Leiden worden persoonlijke gegevens (zoals emailadres) in de emailcorrespondentie bewaard in de emailclient van de Schaatsbaan (Outlook). Dit programma maakt deel uit van het afgeschermde en tegen ongeoorloofd gebruik beschermde interne computernetwerk van de Schaatsbaan. Toegang tot het netwerk kan alleen verkregen worden met personaliseerde wachtwoorden en gebruikersnamen.

In de genoemde emailclient (outlook) bevinden zich ook de gegevens die gebruikers (natuurlijke en rechtspersonen) van de Schaatsbaan aan de Schaatsbaan Leiden kenbaar hebben gemaakt in het kader van het gebruik van de Schaatsbaan voor activiteiten (schaatsen en ijssport). Deze gegevens dienen om de gebruikers, zoals bijvoorbeeld sporters, scholen, ijsclubs, verenigingen, bedrijven, enzovoorts, onder meer, informatie te verstrekken over de Schaatsbaan, het bevestigen van afspraken of om facturen voor geleverde diensten te toesturen.

In de administratie van de Schaatsbaan Leiden worden in digitale en/of in papieren vorm persoonsgegevens bewaard die betrekking hebben op offertes, afspraken, facturen, leveranties, garantie-overeenkomsten en overige correspondentie met leveranciers van goederen of diensten. Deze gegevens worden in overeenstemming met wettelijke bepalingen bewaard.

Vrijwilligers

Schaatshal Leiden werkt met een groot aantal vrijwilligers. De namen, telefoonnummers en emailadressen, IBAN en BSN worden opgeslagen in onze administratie. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk met personaliseerde wachtwoorden en gebruikersnamen. IBAN en BSN zijn nodig om de vrijwilligersvergoedingen uit te betalen.

Schaatsmaat

Schaatshal Leiden heeft een groep donateurs, die de schaatshal steunt. Deze schaatsmaten hebben een machtiging afgegeven voor (éénmalige of jaarlijkse) incasso van een bedrag van hun bankrekening. Hiertoe bewaart de Schaatshal Leiden de namen, emailadressen, geboortedatum en bankgegevens van deze groep donateurs. De geboortedatum wordt vastgelegd opdat we kunnen beoordelen of er zich geen minderjarigen aanmelden.

Kassa- en toegangssystemen van de Schaatsbaan

Alleen voor abonnementhouders worden de NAW-gegevens vastgelegd op papier. Deze wordt opgeborgen in de kluis, die alleen toegankelijk is voor hiervoor bevoegde bestuursleden. Na afloop van het seizoen worden de gegevens vernietigd.

Inzage in jouw gegevens en verwijdering van persoonsgegevens

De bezoeker/gebruiker van de Schaatsbaan Leiden kan altijd een verzoek indienen om inzage van de gegevens die van hem/haar bewaard worden. Verwijdering uit de gegevens kan – indien dit niet beperkt wordt door wettelijke bepalingen – door een verzoek hiertoe te richten aan: secretaris@schaatshalleiden.nl.

Ongeoorloofd gebruik en beveiligingsincidenten

Indien er sprake is geweest van ongeoorloofd gebruik door derden (door bijvoorbeeld een datalek of andere beveiligingsincidenten), dan zullen wij deze gebeurtenissen registeren en publiceren op de website (pagina Nieuws en/of nieuwsbrief) en welke maatregelen zijn genomen zijn om dit te herstellen en in de toekomst te voorkomen bij de Schaatsbaan Leiden.

Vragen over privacybeleid

Mocht je vragen, opmerkingen of klachten hebben over het privacy beleid van de Schaatsbaan Leiden, dan kun je contact opnemen met de Schaatsbaan Leiden: 023 525 4000 of een mail sturen naar secretaris@schaatshalleiden.nl.

Wijzigingen van de privacyverklaring

De Schaatsbaan Leiden behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De laatste op de website gepubliceerde privacyverklaring is geldig.