• Voortgang bouw

  • Visualisatie

Inmiddels vordert de bouw van de nieuwe schaatshal gestaag. De heiwerkzaamheden zijn afgesloten en er wordt nu hard gewerkt aan het leggen van de fundamenten. Via onze website is de ontwikkeling realtime te volgen en publiceert de aannemer wekelijks fraaie foto’s van de bouw.

Inmiddels is het bestuur ook druk bezig met de voorbereiding van de exploitatie. Daarbij moet je o.a. denken aan zaken als:

  • Het opstellen van nieuwe roosters. Uitgangspunt is hierbij zgn. horizontale programmering. Straks is de schaatshal voor het publiek elke dag op dezelfde uren geopend, waarbij ook het aantal uren voor het publiek aanzienlijk zal worden uitgebreid.
  • Onze huidige ijsmeester gaat straks met een welverdiend pensioen. De uitdaging ligt er nu om een goede opvolg(st)er te vinden.
  • Ook de huidige Zamboni zal vervangen moeten worden door 2 nieuwe elektrische ijsdweilmachines. Het is belangrijk om hier een gedegen selectie te maken.
  • Er zal een nieuwe website ontworpen moeten worden, waarbij het o.a. mogelijk is om online kaartjes te kopen.
  • Daarnaast moeten er talrijke zaken ingericht worden, zoals de ICT, beveiliging, lessen, sponsoring etc.

In het voorjaar van 2023 staat dan de opening van het nieuwe complex gepland.