Afgelopen weken hebben er voor de nieuwe schaatshal een paar belangrijke commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente Leiden plaats gevonden. Bert Breed heeft hiervan in zijn blog het volgende verslag gemaakt:

Woensdag 24 januari 2018

Inspraakronde

Gisteren stond de eerste avond van 3 avonden over de 3 grote sportcomplexen, die de gemeente Leiden wil laten bouwen, op de rol. Het betrof de inspraakronde, waarbij iedere belanghebbende zijn zegje mocht doen. Als je het over inspraak hebt, dan moet je altijd deze wijze spreuk in het achterhoofd houden: Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraak zonder uitzicht.

Met een redelijk bezette publieke tribune zou het een lange zit worden. Op een lage houten bank konden we de diepe zit van het schaatsen goed oefenen. De kniehoek was 90 graden. Met een katholieke jeugd was ik eenzelfde soort kerkbanken wel gewend. En zoals in de kerk werd geleerd, dat de beloning later in de hemel zou komen, zo moeten wij als schaatsers nog even wachten of onze beloning 250 of 333 meter lang gaat worden.

Als eerste was de sporthal aan de beurt. Zorg & Zekerheid-voorzitter Marcel Verburg deed zijn uiterste best om van de zaal met 2000 stoeltjes er alsnog eentje van 3000 te maken. Dat deed hij door te schermen met aannemers, die het veel goedkoper kunnen bouwen. Erg concreet werd hij niet. Op vragen hierover hulde hij zich bij het beantwoorden in mist, terwijl het toch over miljoenen gaat. Hij verwees hierbij naar het korfbal, dat ook gebaat zou zijn bij een zaal met 3000 zitplaatsen.

Helaas, de inspreker van de korfbalverenigingen gaf aan dat 2000 stoeltjes ruim voldoende was. En daarnaast was de inspreker van de bewoners rond de Boshuizerkade ook heel duidelijk: een topsporthal met 3000 stoeltjes is niet gewenst in een woonwijk. Zwembad “De Vliet” kwam als tweede aan de beurt. Op het punt van het rooien van bomen voor een extra hockeyveld na en een daarmee gepaard gaande muur van 12 meter hoog en 35 meter breed waren onze nieuwe buren dik tevreden. Er waren nog wel wat vragen over de exploitatie van de kantine en een eigen ruimte voor de zwemvereniging, maar verder waren er geen onoverkomelijke problemen.

Na de verlossende plaspauze kwam de meest energiezuinige kunstijsbaan van Nederland aan bod. De spits werd, heel toepasselijk, afgebeten door de voorzitter van de Leidse milieuraad.

In de pauze heb ik wethouder Paul Dirkse gecomplimenteerd voor dit plan. Ruim een jaar geleden was ik een geharnaste tegenstander van de D66-wethouder van sport. Maar als je kritiek hebt, dan moet je het ook zeggen, als iets goed is. En dat is dit plan. Tot het laatst toe moet je sportief blijven.
Wat dat aangaat heeft wethouder Dirkse van zijn beginnersfout geleerd en is hij, anders dan diverse ambtgenoten in den lande, niet blijven volharden in een foute keuze. In Nederland staan al genoeg prestigeobjecten.

De Leidse sportfederatie en Topsport Leiden volgden de Milieufederatie, voordat Jeroen Straathof namens de 4 Leidse ijssportverenigingen het college bedankten voor het voorstel, waarna Jos Arts van de Stichting IJshal Leiden inging op de activiteiten om een 333-meterbaan tot stand te brengen en deed hij voorstellen om de exploitatie beter rond te kunnen krijgen. Een creatieve mogelijkheid hierbij was het aanbod om na het schaatsseizoen, als de play offs bij het basketbal gespeld worden, de thuiswedstrijden van Zorg & Zekerheid in de nieuwe ijshal te spelen. Binnenkort word de website 333m.nl gelanceerd.

Het hoogtepunt van de avond was het gloedvolle betoog van Jan Pieter Tensen namens de ijsclubs in de regio. Het slotwoord was voor Ingrid Heijnsbroek, de kersverse voorzitter van de IJVL. Dat viel niet mee na Tensens intensieve betoog. Maar dat geeft niet. Dan kan de voorzitter van mijn club alvast oefenen op het houden van toespraken, want de kans, dat Kjeld Nuis met een Olympische medaille thuiskomt is een stuk groter geworden na de uitsluiting van Denis Joeskov en Pavel Koelizjnikov voor de Winterspelen in Pyeongchang.

De aanwezige schaatsers waren zeer positief na afloop van de inspraakronde. De commissievergadering over de 3 sportcomplexen is op donderdag 8 februari, waarna op 15 februari de 250-meterbaan definitief wordt in de gemeenteraadsvergadering. Daarna kunnen wij als schaatsers vol aan de bak om er een 333-meterbaan van te maken.
Zowel op 8 als op 15 februari begint de vergadering om 20.00 uur. Iedereen is welkom. U wilt het eindschot van veel jaren hard werken toch niet missen?

Donderdag 8 februari 2018

Inhoudelijke bespreking commissie Onderwijs & Sport

“Neem een voorbeeld aan de schaatsers!”

Na het middernachtelijk uur ga ik geen uitgebreid verhaal vertellen over de commissievergadering van de gemeenteraad van Leiden, maar wel wil ik u mededelen, dat IJshal “De Vliet” doorgaat. Het voorstel van wethouder Paul Dirkse voor de aanleg van een 250-meterbaan met uitbreiding tot 333 meter als de omliggende gemeenten meebetalen gaat met unanieme steun van alle leden van de commissie voor Sport als HAMERSTUK naar de gemeenteraad. Kortom, de vlag kan uit. IJshal “De Vliet” gaat er komen!

Voordat het zo ver was, was het voor de vertegenwoordigers van de Leidse IJshal een lange zit. De vergadering van de Commissie voor Sport begon met een rondvraag, zodat om 20 over 8 begonnen kon worden met de Topsporthal met 2000 stoeltjes. Zoals bekend wil Zorg & Zekerheid daar graag een hal van 3000 stoeltjes voor internationale wedstrijden, maar hun bijdrage aan de meerkosten boven de 16 miljoen euro, die de gemeente Leiden ter beschikking heeft gesteld, ontbreekt nog volledig. Tijdens de discussie hierover merkte CDA-raadslid Klaas de Vries heel snedig op: “Neem een voorbeeld aan de schaatsers!”

Wie ben ik om hem tegen te spreken. Integendeel. Ik ben het er volkomen mee eens. Als iedereen was als de schaatsers, dan zou er heel wat minder ellende zijn in de wereld. Desondanks ging de deur naar een sporthal met 3000 stoeltjes nog niet op slot, maar dan zullen de basketballers wel heel snel flink over de brug moeten komen. Het is voor hen echt de laatste kans. De vergadering werd verstoord door een fanfare, die in de hal vlak bij de raadszaal speelde. “Zijn de schaatsers er weer?”, vroeg een van de raadsleden. Dat klopte wel, maar de muziek was er ter gelegenheid van het gouden jubileum van het COC in Leiden.

Toen de rust was weergekeerd, werd de vergadering voortgezet met het combibad. Bij zwembad “De Vliet” leefden in de commissie een aantal vragen rond de duurzaamheid. De eisen hieromtrent mogen worden aangescherpt. Verder speelde de locatiekeuze van het binnenbad met daaraan gekoppeld de bomenkap rond de ligweide.

Ook de professionele horeca voor een sportcomplex, dat 300.000 bezoekers en de wens van zwemverenigingen voor een eigen ruimte kwam te sprake.
Na 11 uur werd eindelijk de nieuwe kunstijsbaan behandeld. De commissieleden waren vol lof over de 100% duurzame IJshal “De Vliet”. De raadsleden waren zonder uitzondering positief hierover, zodat anders dan bij de commissievergadering in juni, toen de VVD en de Partij voor de Dieren tegen de ijsbaan stemden. Ook zij waren nu voor, zodat het voorstel UNANIEM gesteund naar de gemeenteraad gaat. Iedere schaatser is op donderdagavond 15 februari van harte uitgenodigd op deze gemeenteraadsvergadering vanaf de publieke tribune te volgen.

Donderdag 15 februari 2018

Stemming gemeenteraad LeidenHamerstukken

De agenda van de Gemeenteraadsvergadering van 15 februari bevatte een aangename verrassing. Onder het kopje “Stemmingen: Hamerstukken” prijkte als punt 8 “RV 17.0120 Kaderbesluit IJshal”. In de toelichting was te lezen: “De Raad wordt gevraagd een kaderbesluit te nemen voor de bouw van een nieuwe IJshal aan de Voorschoterweg. De beoogde locatie voor de nieuwe ijsbaan is naast de nieuwbouw van het Combibad.

Voorgesteld wordt een overdekte 250-meter variant uit te werken en daarin een uitbreiding naar een 333 meterbaan mee te nemen. Het definitief doorgaan van deze grotere variant is alleen mogelijk als het surplus aan kosten geheel uit bijdragen van buurgemeenten en acties van Stichting IJshal en schaatsverenigingen kan worden bekostigd. Uiterste datum dat dit bekend moet zijn is 1 oktober 2018.”

Het werd, zoals GroenLinks-raadslid Yvonne van Delft de afrondende besluitvorming over de bouw van in ieder geval een 250-meterbaan kort en bondig samenvatte: “Wie had ruim een jaar geleden kunnen denken, dat dit een hamerstuk zou worden!” Aldus geschiedde. Alle aanwezige raadsleden stemden unaniem voor het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders. Leiden krijgt zodoende in ieder geval een 250-meterbaan. Hiervoor kan de vlag uit.

Maar de schaatsers in de Leidse regio moeten nu wel vol aan de bak om van de 250 meter 333 meter te maken. Doe dus allemaal mee met de acties op www.333m.nl om voldoende geld bijeen te krijgen om de 333-meterbaan mogelijk te maken.

bad_do
Copyright © 2014 Gember Ontwerp
www.gember-ontwerp.nl

Vondellaan 41 | 2332 AA Leiden | 071-5769098 | info@schaatshalleiden.nl