Gezien de huidige situatie rondom de uitbraak van het coronavirus zijn er enkele belangrijke facilitaire zaken waar je voorafgaand en tijdens je verblijf in de schaatshal rekening mee moet houden. Zorg dat je voordat je naar de schaatshal komt op de hoogte bent van de volgende voorschriften en regels:

 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden in de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
 • Blijf thuis als bij jou of iemand in jouw huishouden het coronavirus is vastgesteld (met een laboratoriumtest). Volg hierin het advies m.b.t. thuisisolatie van het RIVM;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens je bezoek klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen (voor personen uit hetzelfde huishouden en voor kinderen t/m 17 jaar onderling geldt geen afstandsbeperking);
 • Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door handen schudden, high fives en knuffels tijdens trainingen en wedstrijden;
 • Vermijd fysiek contact en was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; Gooi deze papieren zakdekjes weg in zelf meegenomen plastic tas.  Eigen afval wordt dus mee naar huis genomen en niet achtergelaten op de sportaccommodatie
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is in de accommodatie niet toegestaan;
 • Vermijd drukte en kom waar mogelijk alleen of met een zo klein mogelijk aantal personen naar de accommodatie;
 • Bij schaatsen en shorttrack mag weer in pelotons worden gereden en zijn er geen beperkingen met betrekking tot inhalen. Bij kunstrijden zijn paarrijden, synchroon rijden en ijsdansen weer mogelijk;
 • Volg de aangegeven instructie in de accommodatie en de aanwijzingen van medewerkers altijd op;
 • Medewerkers kunnen bezoekers weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Het betreden van het sportcomplex blijft op eigen risico. De sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het betreden van het complex gedurende de Corona-crisis;
 • Voor publieksuren wordt een aanwezigheidsregistratie gevraagd. Deze gegevens worden na 4 weken vernietigd;
 • Betaling bij voorkeur contactloos met de pinpas;
 • Bij ijshockeywedstrijden dienen de tassen direct in de kleedkamer gelegd te worden;
 • De kluisjes blijven tot nader order gesloten