Buiten de reeds bestaande maatregelen, zijn vanaf 4 november 22.00 uur ook de volgende maatregelen van toepassing conform protocol KNSB:

 • Voor trainingen aan de jeugd tot 18 jaar verandert er niets
 • Voor trainingen aan volwassenen geldt:
  • Sporten voor volwassenen is individueel en in groepen van maximaal 2 personen (exclusief trainer) toegestaan, waarbij de afstand van minimaal 1,5 meter tussen de schaatsers, óók binnen de groep van 2 personen!
  • Wordt er getraind in groepen: zorg dat er een duidelijke afbakening is tussen de verschillende groepen en dat deze ruime afstand hebben van andere groepen. Zorg dat de groepen van 2 sporters in vaste samenstelling trainen en dat de groepen niet mengen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind.
  • Dat betekent dat schaatsers nooit in een “treintje” (want er moet minimaal 1,5 meter tussen de rijders zijn) kunnen rijden (ook niet in een groep van 2 personen). Het passeren van elkaar is toegestaan, maar vermijd daarbij contact en blijf niet naast of dicht achter elkaar rijden.
  • Het advies is daarom dat de trainer vooraf het trainingsprogramma met de groep deelt, zodat instructie op de baan beperkt kan blijven.

Algemene Corona maatregelen:

 • Handen ontsmetten bij binnenkomst
 • Registratie verplicht bij binnenkomst
 • Mondkapje overal (> 12jaar) verplicht, behalve op het ijs
 • Zonder mondkapje en/of registratie GEEN toegang

Gezien de huidige situatie rondom de uitbraak van het coronavirus zijn er enkele belangrijke facilitaire zaken waar je voorafgaand en tijdens je verblijf in de schaatshal rekening mee moet houden. Zorg dat je voordat je naar de schaatshal komt op de hoogte bent van de volgende voorschriften en regels:

 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden in de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
 • Blijf thuis als bij jou of iemand in jouw huishouden het coronavirus is vastgesteld (met een laboratoriumtest). Volg hierin het advies m.b.t. thuisisolatie van het RIVM;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens je bezoek klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen (voor personen uit hetzelfde huishouden en voor kinderen t/m 17 jaar onderling geldt geen afstandsbeperking);
 • Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door handen schudden, high fives en knuffels tijdens trainingen en wedstrijden;
 • Vermijd fysiek contact en was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; Gooi deze papieren zakdekjes weg in zelf meegenomen plastic tas.  Eigen afval wordt dus mee naar huis genomen en niet achtergelaten op de sportaccommodatie
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is in de accommodatie niet toegestaan;
 • Vermijd drukte en kom waar mogelijk alleen of met een zo klein mogelijk aantal personen naar de accommodatie;
 • Bij schaatsen en shorttrack mag weer in pelotons worden gereden en zijn er geen beperkingen met betrekking tot inhalen. Bij kunstrijden zijn paarrijden, synchroon rijden en ijsdansen weer mogelijk;
 • Volg de aangegeven instructie in de accommodatie en de aanwijzingen van medewerkers altijd op;
 • Medewerkers kunnen bezoekers weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Het betreden van het sportcomplex blijft op eigen risico. De sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het betreden van het complex gedurende de Corona-crisis;
 • Voor publieksuren wordt een aanwezigheidsregistratie gevraagd. Deze gegevens worden na 4 weken vernietigd;
 • Betaling bij voorkeur contactloos met de pinpas;
 • Bij ijshockeywedstrijden dienen de tassen direct in de kleedkamer gelegd te worden;
 • De kluisjes blijven tot nader order gesloten