In de schaatshal hebben we de nodige maatregelen genomen. Graag uw aandacht hiervoor:

“Sport bewust, houd je aan de spelregels, zo hebben we samen sportplezier!”

 • Handen ontsmetten met gel via automatisch handpompje
 • Invullen aanwezigheidskaartje, naam en telnr
 • Alleen pinnen toegestaan
 • Volg de aangegeven looproutes, waarbij de 1,5 meter afstand een gegeven is. Dit is een verplichte route en is afgestemd om kruising tussen bezoekersstromen te voorkomen
 • Bij ijshockeywedstrijden de tassen direct in de kleedkamers leggen.
 • Buiten het sporten (ook tijdens het aan en uittrekken van de schaatsen) dient iedereen ouder dan 18 jaar de anderhalve meter regel in acht te nemen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg in een zelf meegenomen plastic tas. Eigen afval wordt dus mee naar huis genomen en niet achtergelaten op de sportaccommodatie.
 • Gebruik eigen sportmateriaal/bidon en neem deze na afloop van de activiteit mee naar huis
 • Tijdens het sporten mogen alle leeftijdsgroepen weer contact hebben die bij de sport horen. Bij schaatsen en shorttrack mag weer in pelotons worden gereden en zijn er geen beperkingen met betrekking tot inhalen. Bij kunstrijden zijn paarrijden, synchroon rijden en ijsdansen weer mogelijk. En indien noodzakelijk mag de trainer contact hebben met sporters.
 • Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door handen schudden, high fives en knuffels tijdens trainingen en wedstrijden. En vermijd schreeuwen en geforceerd stemgebruik.
 • De aanwijzingen van de medewerkers dienen te worden opgevolgd met betrekking tot deze regels en de reeds bestaande huisregels
 • Bij het overtreden van de richtlijnen kan Schaatshal Leiden sancties opleggen, zoals ontzegging van het sportcomplex onder andere om de gezondheidsrisico’s voor andere aanwezige bezoekers/medewerkers uit te sluiten;
 • Het betreden van het sportcomplex blijft op eigen risico. De sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het betreden van het complex gedurende de Corona-crisis.