De komende weken worden beslissend of er al dan niet een 333 meter schaatshal komt. Een aantal gemeentes uit de regio heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren, een aantal is afgehaakt en een aantal neemt deze weken een beslissing. Vanuit de Stichting zullen we tot het eind blijven strijden voor de 333 meter variant. Volg de lokale pers voor de laatste ontwikkelingen. Wilt u zelf nog een steentje bijdragen, dan kan dit nog steeds via de vele acties op onze speciale website www.333m.nl