In de loop van 2023 zal het nieuwe Combibad-Schaatshal ‘De Vliet’ operationeel worden. De Schaatshal bestaat uit 2 verdiepingen. Op de begane grond een ijsvloer van 60 x 30 meter, geschikt voor ijshockey, kunstrijden en shorttrack en een krabbelbaan van 20 x 45 meter, geschikt voor de jeugd en curling. Op de verdieping komt een rondbaan met een lengte van 250 meter en een breedte van 11 meter. De Stichting Schaatshal Leiden zal verantwoordelijk worden voor de exploitatie van de Schaatshal. Voor een goede invulling van deze exploitatie we op zoek naar een eerste ijsmeester.


Plaats in de organisatie:

Rapporteert direct aan een vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting Schaatshal Leiden


Werkzaamheden:

 • Je dweilt de ijsvloeren op een IJsdweilmachine volgens een dweilschema
 • Je zorgt voor een veilige omgeving voor onze gasten en collega’s. Bij calamiteiten houd je het overzicht en de regie
 • Je bent behulpzaam bij bezoeken van scholen, verenigingen en overige groepen en bij de organisatie van evenementen
 • Je bent verantwoordelijk voor controle en uitvoering van de EHBO, BHV en de Brand- en Ontruimingsplannen
 • Controle op kwaliteit van levering en opdrachtbonnen
 • Je voert klein onderhoud uit aan machines en het gebouw
 • Bij storingen ben je in staat deze te verhelpen of te regelen dat deze worden verholpen
 • In samenwerking met een vertegenwoordiger van het bestuur beheer je de sleuteluitgifte en registratie ervan
 • Je geeft leiding aan de ijsmeesters en vrijwilligers van de schaatshal
 • Op eigen initiatief en op verzoek rapporteer je alle relevante zaken aan de vertegenwoordiger van het bestuur
 • Je helpt gasten bij vragen, klachten of problemen en rapporteert hier over

Vaardigheden:

 • Algemeen technisch inzicht en interesse voor techniek
 • Affiniteit met geautomatiseerde systemen
 • Ervaring in het besturen van grote machines
 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Organisatievermogen
 • Dienstverlenende instelling met oog voor kwaliteit.
 • Affiniteit met de schaatssport is een pré
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit


Opleidingen en kennisniveau:

 • MBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring
 • Relevante opleidingen op gebied van EHBO/ BHV/ Brand en Ontruiming of bereid deze te volgen.


Ons aanbod

De werkzaamheden vinden plaats op het nieuwe sportcomplex ‘De Vliet’. Wij bieden een salaris conform de cao-recreatie, bijdrage reiskosten en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Het betreft een contract voor onbepaalde tijd van 40 uur per week. Je werkt in wisselende shiften. De werktijden zijn in de periode oktober t/m maart van maandag tot en met zondag en liggen tussen 06:30 en 24:00 uur.

Wij zijn een gedreven, mensgerichte organisatie waar geen dag hetzelfde is. Je krijgt veel vrijheid in je werk en er is veel mogelijkheid tot het inbrengen van eigen inzichten en ideeën om processen beter/anders te laten verlopen. Je mag gratis gebruik maken van de schaatsfaciliteiten buiten werktijd.


Procedure

Ben je geïnteresseerd stuur dan een mail met je motivatie en je CV aan de secretaris van de schaatshal Leiden: secretaris@schaatshalleiden.nl. In de maand juni willen we de kandidaten uitnodigen voor een gesprek. De aanstelling is dan vanaf het najaar 2022 in de huidige schaatshal op de Vondellaan. Tot de ingebruikstelling van de nieuwe hal, zal je dan diverse opleidingen volgen en praktijkervaring kunnen opdoen.

Om de lockdown periode enigszins te compenseren sluit de schaatshal haar deuren een week later. Op zondag 3 april is de laatste dag, dat er geschaatst kan worden.

Voor de actuele openingstijden tijdens de voorjaarsvakantie en de periode 5 maart t/m 3 april zie onze website: https://www.schaatshalleiden.nl/openingstijden/

 • Voortgang bouw

 • Visualisatie

Inmiddels vordert de bouw van de nieuwe schaatshal gestaag. De heiwerkzaamheden zijn afgesloten en er wordt nu hard gewerkt aan het leggen van de fundamenten. Via onze website is de ontwikkeling realtime te volgen en publiceert de aannemer wekelijks fraaie foto’s van de bouw.

Inmiddels is het bestuur ook druk bezig met de voorbereiding van de exploitatie. Daarbij moet je o.a. denken aan zaken als:

 • Het opstellen van nieuwe roosters. Uitgangspunt is hierbij zgn. horizontale programmering. Straks is de schaatshal voor het publiek elke dag op dezelfde uren geopend, waarbij ook het aantal uren voor het publiek aanzienlijk zal worden uitgebreid.
 • Onze huidige ijsmeester gaat straks met een welverdiend pensioen. De uitdaging ligt er nu om een goede opvolg(st)er te vinden.
 • Ook de huidige Zamboni zal vervangen moeten worden door 2 nieuwe elektrische ijsdweilmachines. Het is belangrijk om hier een gedegen selectie te maken.
 • Er zal een nieuwe website ontworpen moeten worden, waarbij het o.a. mogelijk is om online kaartjes te kopen.
 • Daarnaast moeten er talrijke zaken ingericht worden, zoals de ICT, beveiliging, lessen, sponsoring etc.

In het voorjaar van 2023 staat dan de opening van het nieuwe complex gepland.

Sommige zaken hebben een lange aanlooptijd. Zo ook het Eerste Leidse Open Curling Kampioenschap, dat oorspronkelijk in maart 2020 gepland stond. Er kwam echter een virus om de hoek kijken, dat voor een fikse vertraging zou zorgen. Maar goed, het beleg van Leiden duurde ook veel langer dan de inwoners van de Sleutelstad lief was.

Nu heeft Johan Cruijff niet alleen in klassiekers gespeeld, maar hij heeft ze ook gelanceerd. Zoals deze: “Elk nadeel heb zijn voordeel.”
Dat had hij goed gezien. De hele organisatie was al vastgelegd en degenen, die zich 2 jaar geleden al hadden aangemeld, bleken nog steeds enthousiast, dus niets staat het ELOCK in de weg, dat de komende jaren met de afkortingen TLOCK, DLOCK en VLOCK bekend zal zijn.

De plaats van handeling is de Leidse Schaatshal aan de Vondellaan. Op zondag 27 maart kunt u vanaf half 2 met eigen ogen aanschouwen, hoe beginnelingen het er vanaf brengen bij het schuiven van de curlingstenen. De toegang is geheel gratis. De 24 deelnemende teams bestrijden elkaar om de halve finale te bereiken met de houten blokken van het Eisstockschiessen, dat ook bekend staat als Bavarian curling. Het betreft niet de curlingvorm, die gesponsord wordt door een bekend biermerk, maar het verwijst in het Engels naar Beieren. Eisstockschiessen was en is vooral populair in de Alpenlanden en is ook demonstratiesport geweest bij de Olympische Spelen.

In de halve finale en de finales gaan de curlingstenen het verschil maken. Vooraf hebben alle deelnemers hiermee kunnen oefenen onder leiding van het nationale jeugdteam van de curlingbond. Wie weet staan zij in de toekomst als deelnemers op de Olympische Winterspelen? Met mogelijk deelnemers aan het ELOCK, die over een onverwacht talent blijken te beschikken.
Mis het niet en kom in de kraamkamer van Olympiërs kijken op 27 maart 2022.

Op vrijdag 5 november is het officiële startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe combibad en ijshal ‘De Vliet’. Dit startschot bestond uit het heien van een heipaal van bijna 20 meter in de drassige grond aan de oevers van de Vliet. Vele jaren van voorbereiding zijn hier aan voorafgegaan. De lobby voor een nieuwe hal was aan het begin van deze eeuw al opgestart, maar liep uiteindelijk vast in regionale politieke perikelen.

 • Het complex

 • Voorkant van het gebouw

 • De ingang

 • De ijsbaan

In 2012 verscheen de sportnota van de gemeente Leiden, waarin in 1e instantie een bedrag van 1,5 miljoen gereserveerd was voor de renovatie van de huidige hal aan de Vondellaan. Bij lange na niet genoeg. Via een amendement werd dit toen verhoogd naar 4 miljoen. Bij het maken van de plannen voor de renovatie kwam het bestuur tot het inzicht dat weliswaar de accommodatie zelf wel verbeterd kon worden, maar dat we gebonden bleven aan de huidige beperkte ijsvloer.

De gemeente Leiden kwam tot dezelfde conclusie en dit was de start van een vooronderzoek naar de mogelijkheden van een geheel nieuwe ijshal. Het was inmiddels 2015. Dit vooronderzoek werd gevolgd door een uitgewerkte business case, waarin de haalbaarheid van een nieuwe baan verder onderbouwd werd. De gemeenteraad van Leiden stond grotendeels positief tegenover de plannen.

Inmiddels was er een nieuwe wethouder aangesteld, die in het najaar van 2016 het één en ander ter discussie stelde. Die 4 miljoen kon beter bestemd worden voor een nieuwe sporthal, die ijshal moest nog maar even wachten. Dit was een beslissing, die hij zich waarschijnlijk nog zijn hele leven zal herinneren. Een maand later stond het stadhuisplein vol met verontwaardigde schaatsers van alle disciplines, stond er een Zamboni, lag er een pak sneeuw, was de bewaking in paniek, was de publieke tribune nog nooit zo vol geweest, waren er nooit zoveel insprekers geweest en werd de wethouder gedwongen terug te komen op zijn beslissing.

Het project kon verder en de regionale lobby om de financiering voor een langere baan van 333 meter rond te krijgen werd weer opnieuw opgestart. Hiervoor werd de politiek in de regio benaderd. Heel veel werk voor het bestuur en de lokale schaatsverenigingen, waarbij er op veel raadsvergaderingen werd ingesproken, wethouders benaderd, politieke partijen gepolst etc. Zonder te veel in de details te treden kan geconcludeerd worden dat ‘regionale samenwerking’ ver te zoeken was. Wellicht waren we te naïef, voor het bestuur van de schaatshal was het uiteindelijk een ontluisterende ervaring.

De wethouder in Leiden stond inmiddels in de goede stand, sportief als hij is. Het project werd verder uitgewerkt, dit leverde stapels rapporten op en de financiering werd geregeld. De aanbesteding kon gestart worden. Een nieuwe tegenslag, toen deze mislukte. Er werd gekozen voor een andere opzet, er werd een architect en een aantal experts geselecteerd die, samen met de toekomstige gebruikers, het huidige ontwerp maakten. Met dit ontwerp werd de markt gevraagd om dit daadwerkelijk te bouwen. En zo zijn we weer terug aan het begin van dit artikel.

We gaan ervan uit dat de daadwerkelijke bouw een fractie van de tijd zal zijn van de tijd die besteed is aan de voorbereiding. Onder het motto ‘een goede voorbereiding is 90% van het succes’ zijn we hoopvol gestemd, en verwachten we in 2023 voor de komende 40 jaar te kunnen sporten in een mooie accommodatie.

Lange, lange tijd leek er niets te gebeuren op het voormalige voetbalveld van de inmiddels opgeheven club GHC. Ruim 2 maanden geleden werd begonnen aan de voorbereidende grondwerkzaamheden op de plek, waar het gecombineerde Zwembad en IJshal “De Vliet” gaat verrijzen.

 • Aanvankelijk hing er alleen nog een bord en ging het schoorvoetend

 • Een week later waren de contouren van de meest energiezuinige kunstijsbaan van Nederland al duidelijk zichtbaar

 • Begin oktober verscheen er groter transportmateriaal en kreeg het terrein meer reliëf

 • Verrassend was het begin van de heiwerkzaamheden een week later

 • Zo kon men alvast in alle rust oefenen met het heien voor het slaan van de eerste paal op 5 november

 • Om hoog te bouwen moet men laag beginnen!

Wil je graag leren schaatsen op noren maar je bent niet in de gelegenheid om iedere week op een vast uur te gaan schaatsen dan is dit je kans! Naast de lessen op de maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.15-10.15 uur is er het komend seizoen voor de mensen die overdag geen les kunnen volgen op de donderdagavond een extra inlooples van 19.00-20.00 uur. Er wordt op een prettige manier les gegeven door ervaren trainers!

De kosten voor deze lessen:
• € 6,50 voor een entreekaartje + een leskaartje van € 5,50 of
• € 97,50,- voor een 10 rittenkaart met les

Onder het voorbehoud dat er geen belemmerende maatregelen gelden, gaat de Schaatshal op zondag 3 oktober weer open voor het publiek. De hardrijders zijn welkom van 08.15-10.15 uur, het gezinsschaatsen van 10.30-12.30 uur en tenslotte het schaatsen voor publiek van 15.15-17.15 uur. De toegang is dan slechts 1 euro! Een prima gelegenheid om de viering van 3 oktober op een sportieve manier te beleven.

Scholen wordt aangeraden om z.s.m. te reserveren als zij het plan hebben om in de komende maanden gebruik te maken van de schaatshal. Kijk in de Agenda op de site voor informatie over schoolvakanties (kinderlessen), evenementen en wedstrijden.

Reserveringen gaan als vanouds via Hermien Ravensbergen (scholen: baanhuur@schaatshalleiden.nl) en Elly van Goozen (kinderpartijtjes: kinderpartijtjes@schaatshalleiden.nl).

Sinds enige tijd biedt de Leidse Schaatshal Bavarian curling aan, dat ook bekend is onder de naam Eisstockschiessen. Het heeft een zekere gelijkenis met curling en jeu-de-boules. De bedoeling van het spel is om als team de ijsstokken zo dicht mogelijk naar de Daube, een puck, over het ijs te laten glijden. Dit kan door zelf zo zuiver mogelijk op de Daube te mikken, of om een Eisstock van de tegenpartij weg te stoten. Als iedereen van beide teams van in principe 4 spelers geweest is, dan worden de punten geteld. De Eisstock, die het dichtst bij de Daube ligt, levert 3 punten op. Voor iedere ijsstok die dichterbij ligt dan die van de tegenstander, komen er nog 2 punten bij. De winnaar krijgt alle punten in deze ronde. In totaal worden er 6 rondes gespeeld met wisselende kansen.

Bavarian curling is een leuke bezigheid voor jong en oud. Het is zeer geschikt voor een uitje voor familie, vrienden of bedrijven. De prijs is € 20,- per persoon met een minimum van 8 personen. Uiteraard is het afhankelijk van de beschikbaarheid van ijs. Er is volop gelegenheid voor een clinic op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur. In overleg zijn er ook nog enkele uren ’s avonds en in het weekeinde beschikbaar.

De medewerkers van de Schaatshal helpen u graag bij het samenstellen van het voor u perfecte arrangement, inclusief of exclusief horeca. Stuur een mail naar bavariancurling@schaatshalleiden.nl en vraag een passende offerte aan die aansluit op uw specifieke wensen.