Nieuwe schaatshal

Een nieuwe schaatshal in Leiden is dichterbij dan ooit. Op 5 juli besloot de gemeenteraad van Leiden unaniem, dat er verder onderzoek gedaan wordt om het kaderbesluit te kunnen nemen over het realiseren van een complex bij zwembad ‘De Vliet’. De goedkeuring van de gemeenteraad betreft voorlopig, naast een binnenbaan die geschikt is voor shorttrack, kunstschaatsen en ijshockey,  een 250-meterbaan voor de langebaanschaatsers. Er is ook nog een reële kans dat uiteindelijk voor een 333-meterbaan besloten wordt. Op zo’n baan kunnen officiële langebaan-wedstrijden gereden worden. 

De Stichting IJshal Leiden en alle ijsverenigingen zitten op één lijn voor de variant van een twee–laagse 333 meter ijsbaan. Samen hebben zij een plan ontwikkeld om met het KNSB district Sassenheim  en alle regionale schaatssport-verenigingen  de omliggende gemeenten zover te krijgen dat zij een financiële bijdrage leveren voor de aanleg van deze nieuwe ijsbaan. Behalve op deze manier wordt er gewerkt aan andere mogelijkheden om het resterende bedrag beschikbaar te krijgen. Helpt u mee?

Stichting IJshal Leiden heeft de ambitie om de meest duurzame sportaccommodatie van Leiden te ontwikkelen. We willen zonnepanelen aanleggen, het regenwater opvangen en het dweilwater hergebruiken. We willen de dan opgewekte energie leveren aan het ernaast gelegen nieuw te bouwen zwembad de Vliet en de aanwezige rioolwaterzuivering van het Hoogheemraadschap.Natuurlijk dragen wij zelf ook ons steentje bij in de vorm van ons vrijwilligerswerk. Door het opzetten van diverse acties en evenementen in 2017 en 2018 moeten we de nieuwe schaatshal  kunnen realiseren!

2015042_boekwerk_20160209_ijshal_page_18