Lange, lange tijd leek er niets te gebeuren op het voormalige voetbalveld van de inmiddels opgeheven club GHC. Ruim 2 maanden geleden werd begonnen aan de voorbereidende grondwerkzaamheden op de plek, waar het gecombineerde Zwembad en IJshal “De Vliet” gaat verrijzen.

  • Aanvankelijk hing er alleen nog een bord en ging het schoorvoetend

  • Een week later waren de contouren van de meest energiezuinige kunstijsbaan van Nederland al duidelijk zichtbaar

  • Begin oktober verscheen er groter transportmateriaal en kreeg het terrein meer reliëf

  • Verrassend was het begin van de heiwerkzaamheden een week later

  • Zo kon men alvast in alle rust oefenen met het heien voor het slaan van de eerste paal op 5 november

  • Om hoog te bouwen moet men laag beginnen!