Nieuwsbrief Schaatshal Leiden | September 2017

---

In memoriam

We moeten deze nieuwsbrief helaas starten met een zeer droevig bericht. Afgelopen zomer ontviel ons Hans Elstgeest. Hans was al enige tijd ernstig ziek. Hans was jaren als vrijwilliger verbonden aan de schaatshal in de rol van dweiler. We zullen een loyale en bescheiden vrijwilligers heel erg missen. In het Leids Dagblad verscheen een mooi eerbetoon aan Hans.

---

Schaatshal op 30 september weer open, toegang 1 euro!

Op zaterdag 30 september gaat de Schaatshal weer open voor het publiek van 14.00-16.00 uur. De toegang is dan slechts 1 euro! 

Scholen wordt aangeraden om z.s.m. te reserveren als zij het plan hebben om in de komende maanden gebruik te maken van de schaatshal. Kijk in de Agenda op de site voor informatie over schoolvakanties (kinderlessen), evenementen (b.v. de 1000 Rondjes van Leiden) en wedstrijden. Reserveringen gaan als vanouds via Hermien Ravensbergen (scholen: baanhuur@schaatshalleiden.nl) en Elly van Goozen (kinderpartijtjes: kinderpartijtjes@schaatshalleiden.nl).

---

Inlooplessen voor schaatsen op noren

Wil je graag leren schaatsen op noren maar je bent niet in de gelegenheid om iedere week op een vast uur te gaan schaatsen dan is dit je kans! 

Naast de lessen op de maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.15-10.15 uur is er het komend seizoen voor de mensen die overdag geen les kunnen volgen op de donderdagavond een extra inlooples van 19.00-20.00 uur.

Er wordt op een prettige manier les gegeven door ervaren trainers!

De kosten voor deze lessen:

• € 5,50 voor een entreekaartje + een leskaartje van € 4,50 of

• € 85,- voor een 10 rittenkaart met les 

---

V.O.G.

Op aanraden van de Gemeente Leiden zijn veel Leidse sportverenigingen en –instellingen aan de slag gegaan met het aanvragen van V.O.G.’s (Verklaring Omtrent Gedrag) voor hun personeel en vrijwilligers. 

Het betreft door het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgegeven verklaringen dat een persoon in het verleden geen strafbaar feit heeft gepleegd dat verband houdt met de taak die hier aan de orde is, of althans, daarvoor niet is veroordeeld.

Stichting IJshal Leiden heeft dit idee overgenomen en, naast het aanvragen van V.O.G.’s, Andrea Landman bereid gevonden als vertrouwenspersoon voor de Stichting op te treden.
Het bestuur informeert op wisselende momenten bij Andrea of er zich situaties hebben voorgedaan waarbij zij is benaderd door gebruikers van de schaatshal.

Aan het eind van seizoen 2016 – 2017 hadden wij de V.O.G.’s voor al ons personeel en onze vrijwilligers binnen.

---
Stand van zaken oude en nieuwe baan

Stand van zaken oude en nieuwe baan

Deze zomer zijn we weer een (grote) stap verder gekomen in de plannen voor een nieuwe baan. In de raadsvergadering van 4 juli is het college toestemming gegeven om een kaderbesluit uit te werken voor 2 varianten nl. een 250 meter en 333 meter baan. Tevens is opdracht gegeven in overleg te treden met de regiogemeenten teneinde invulling te geven aan cofinanciering voor de nieuwe schaatshal. In het kaderbesluit wordt dan de definitieve keuze gemaakt tussen de 250 en 333 variant.

In dat kader heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een groot aantal (sport)wethouders uit de regio, waarin de plannen verder zijn toegelicht. In deze bijeenkomst hebben ook de oud-topschaatsers Mark Tuitert en Jeroen Straathof een vurig pleidooi gehouden voor de nieuwe schaatshal. 

In de maand september maakt de gemeente Leiden, samen met vertegenwoordiging van de stichting een rondje langs alle sportambtenaren in de regio teneinde hen ook goed te informeren.

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt om de huidige schaatshal weer ‘schaatsrijp’ te maken. De certificeringseisen vanuit de omgevingsdienst zijn veel hoger geworden en om hieraan te kunnen voldoen is geen sinecure. Kortom, om de hal nog 3 jaar open te houden is er deze zomer heel veel werk verzet.

Om al het werk veilig te kunnen uitvoeren moest zelfs de ammoniak uit de koelmachines gepompt worden. In bijgaand plaatje de vaten, waarin de ammoniak tijdelijk wordt opgeslagen.

---

GEZOCHT: Kassamedewerk(st)er

De Schaatshal Leiden is op zoek naar een kassamedewerk(st)er. 

Taken:
Verzorgen van kassadiensten.

• Uitgifte toegangskaartjes via kassasysteem

• Ontvangst betaling (cash of pin)

• Beantwoording vragen bezoekers

• Financiële verantwoording 

Functie-eisen:

• Redelijk bekend met geautomatiseerde systemen (kassa,pinapparaat)

• Nauwkeurig

• Organisatievermogen

• Dienstverlenende instelling.

• Liefst affiniteit met de schaatssport. 

Vaardigheden:

• Vermogen om in teamverband te werken.

• Goede contactuele eigenschappen.

• Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

• Vriendelijke opstelling tegenover klanten aan het loket en door de telefoon 

Inzet is tijdens de uren dat de schaatshal open is voor het publiek. Indeling in overleg en volgens een vast rooster.

Dit betreft een vrijwilligersfunctie!
Voor meer informatie, neem contact op met bestuurslid Elly van Goozen, 0623632044 of p.van.goozen1.1@kpnmail.nl