Nieuwsbrief_header_1
Nieuwsbrief Schaatshal Leiden | Augustus 2020
Schaatshal op 4 oktober weer open, toegang 1 euro!

Schaatshal op 4 oktober weer open, toegang 1 euro!

Op zondag 4 oktober gaat de Schaatshal weer open voor het publiek. De hardrijders zijn welkom van 08.15-10.15 uur, het gezinsschaatsen van 12.30-16.00 uur en tenslotte het discoschaatsen van 15.5-17.15 uur. De toegang is dan slechts 1 euro! Na de viering van 3 oktober een prima gelegenheid om de spieren weer wat los te rijden en de conditie op te vijzelen.

Zie verderop in deze nieuwsbrief welke maatregelen er gelden i.v.m. Corona.

Scholen wordt aangeraden om z.s.m. te reserveren als zij het plan hebben om in de komende maanden gebruik te maken van de schaatshal. Kijk in de Agenda op de site voor informatie over schoolvakanties (kinderlessen), evenementen en wedstrijden. Reserveringen gaan als vanouds via Hermien Ravensbergen (scholen: baanhuur@schaatshalleiden.nl) en Elly van Goozen (kinderpartijtjes: kinderpartijtjes@schaatshalleiden.nl).

Inlooplessen voor schaatsen op noren

Wil je graag leren schaatsen op noren maar je bent niet in de gelegenheid om iedere week op een vast uur te gaan schaatsen dan is dit je kans! Naast de lessen op de maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.15-10.15 uur is er het komend seizoen voor de mensen die overdag geen les kunnen volgen op de donderdagavond een extra inlooples van 19.00-20.00 uur. Er wordt op een prettige manier les gegeven door ervaren trainers!

De kosten voor deze lessen:
 • € 6,00 voor een entreekaartje + een leskaartje van € 5,00 of
 • € 90,- voor een 10 rittenkaart met les
Bavarian Curling

Bavarian Curling

Sinds vorig seizoen biedt de Leidse Schaatshal Bavarian curling aan, dat ook bekend is onder de naam Eisstockschiessen. Het heeft een zekere gelijkenis met curling en jeu-de-boules. De bedoeling van het spel is om als team de ijsstokken zo dicht mogelijk naar de Daube, een puck, over het ijs te laten glijden.

Dit kan door zelf zo zuiver mogelijk op de Daube te mikken, of om een Eisstock van de tegenpartij weg te stoten. Als iedereen van beide teams van in principe 4 spelers geweest is, dan worden de punten geteld. De Eisstock, die het dichtst bij de Daube ligt, levert 3 punten op. Voor iedere Eisstock die dichterbij ligt dan die van de tegenstander, komen er nog 2 punten bij. De winnaar krijgt alle punten in deze ronde.

Er is volop gelegenheid voor een clinic op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur. In overleg zijn er ook nog enkele uren ’s avonds en in het weekeinde beschikbaar. Het is dit seizoen ook mogelijk om met een groep een baan af te huren zonder begeleiding.

De medewerkers van de Schaatshal helpen u graag bij het samenstellen van het voor u perfecte arrangement, inclusief of exclusief horeca. Stuur een mail naar bavariancurling@schaatshalleiden.nl en vraag een passende offerte aan die aansluit op uw specifieke wensen.

Spelregels Corona in de schaatshal

In de schaatshal hebben we de nodige maatregelen genomen. Graag uw aandacht hiervoor:

“Sport bewust, houd je aan de spelregels, zo hebben we samen sportplezier!”

 • Handen ontsmetten met gel via automatisch handpompje
 • Invullen aanwezigheidskaartje, naam en telnr
 • Alleen pinnen toegestaan
 • Volg de aangegeven looproutes, waarbij de 1,5 meter afstand een gegeven is. Dit is een verplichte route en is afgestemd om kruising tussen bezoekersstromen te voorkomen
 • Bij ijshockeywedstrijden de tassen direct in de kleedkamers leggen.
 • Buiten het sporten (ook tijdens het aan en uittrekken van de schaatsen) dient iedereen ouder dan 18 jaar de anderhalve meter regel in acht te nemen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg in een zelf meegenomen plastic tas. Eigen afval wordt dus mee naar huis genomen en niet achtergelaten op de sportaccommodatie.
 • Gebruik eigen sportmateriaal/bidon en neem deze na afloop van de activiteit mee naar huis
 • Tijdens het sporten mogen alle leeftijdsgroepen weer contact hebben die bij de sport horen. Bij schaatsen en shorttrack mag weer in pelotons worden gereden en zijn er geen beperkingen met betrekking tot inhalen. Bij kunstrijden zijn paarrijden, synchroon rijden en ijsdansen weer mogelijk. En indien noodzakelijk mag de trainer contact hebben met sporters.
 • Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door handen schudden, high fives en knuffels tijdens trainingen en wedstrijden. En vermijd schreeuwen en geforceerd stemgebruik.
 • De aanwijzingen van de medewerkers dienen te worden opgevolgd met betrekking tot deze regels en de reeds bestaande huisregels
 • Bij het overtreden van de richtlijnen kan Schaatshal Leiden sancties opleggen, zoals ontzegging van het sportcomplex onder andere om de gezondheidsrisico’s voor andere aanwezige bezoekers/medewerkers uit te sluiten;
 • Het betreden van het sportcomplex blijft op eigen risico. De sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het betreden van het complex gedurende de Corona-crisis.

Nieuwe horecapachter

De familie Hillebrand heeft om privé redenen besloten om haar werkzaamheden voor de schaatshal te beëindigen. Gelukkig is het ons gelukt om een nieuwe pachter voor de horeca te interesseren. Hieronder stellen zij zich voor:

Liefhebbers van het winter-wonderland!
Graag introduceren wij ons middels dit bericht en stellen wij jullie graag een vraag. Wij zijn Gertjan van der Hoeven en Martijn Hoekstra, de nieuwe pachters van de horeca bij de schaatshal aan de Vondellaan in Leiden. Martijn is 49 jaar en woonachtig in Katwijk samen met zijn vrouw en dochter. Gertjan is 48 jaar en woonachtig in Leiden samen met zijn vrouw, vier zoons en dochter. Wij zijn twee Leidse ondernemers met diverse ondernemingen en dachten alles qua sport in Leiden al gezien te hebben. Wij pachten namelijk al een aantal jaar zwembad de Vliet en de 3 Oktoberhal van de gemeente Leiden. En nu mogen we ons dus ook gaan verdiepen in de wereld van ijshockey, langebaanschaatsen, curling etc. Het is jullie vast en zeker al bekend dat de schaatshal hier uiteindelijk zal worden gesloopt. Desondanks zijn wij nog steeds heel enthousiast om er tot die tijd een fantastische periode van te maken.

TER ZAKE
Beste liefhebbers van het winter-wonderland seizoen, graag zien wij jullie input en wensen tegemoet m.b.t. de horeca in de schaatshal! Het is voor ons niet mogelijk om dagelijks bij de schaatshal te komen schitteren en om deze reden hebben wij besloten om onze collega Raoul Koreman de dagelijkse leiding te geven over het reilen en zeilen bij de schaatshal. Raoul is 24 jaar en nog fijn thuis woonachtig in Wassenaar. Aangezien dit voor ons een nieuwe uitdaging is en we niet veel tijd hebben om zaken naar onze hand te zetten, zouden wij ook graag input van jullie ontvangen over de verwachte inspanningen die we voor jullie kunnen leveren om het in de (ietwat gedateerde) horeca zo geriefelijk mogelijk te maken. We kijken uit naar een heerlijke winterse en gezellige horeca, waar de warme chocolademelk met verse slagroom niet mag ontbreken. Voor ideeën, tips en reserveringen kunnen jullie mailen met

Raoulmezzomezzo@hotmail.com/06 51520994
gertjanmezzomezzo@outlook.com/06 81998488

We hebben er alle vertrouwen in dat de horeca in de laatste jaren op de Vondellaan uitstekend verzorgd gaat worden.

De nieuwe hal

Ondanks alle Coronaperikelen vordert het project gestaag. Het ontwerp is zo goed als afgerond door het ontwerpteam, bestaande uit architect, diverse experts en vertegenwoordigers uit de schaats- en zwemwereld. De aanbesteding voor de bouw zal dan na de zomer plaats vinden.

Om alvast een indruk te krijgen hoe het er allemaal uit gaan zien zie: https://buitengewoonbinnensporten.nl/

Het wordt een mooi complex waar de schaatswereld de komende decennia heel veel plezier van zal beleven.
facebook twitter 
Nieuwsbrief_Footer_1